Mia Brovall bild-9.jpgklar

Viktig information

Vi följer noga Norrtälje Kommuns plan vad gäller pedagogisk omsorg: 

Information om verksamheten 

 • Fristående familjedaghem 

 • Liten åldersblandad barngrupp i hemmiljö med naturen och staden som kompletterande arbetsfält  

• Lång erfarenhet av barn och barn med särskilda behov  

• Inskrivna föräldralediga barn har rätt till plats i vårt familjedaghem 20 timmar per vecka 

Pedagogik och inriktning

• Barngrupp där alla barn blir sedda och får utrymme att utveckla sin sociala kompetens och nyfikenhet

• Hos oss får barnen delta i aktiviteter som stimulerar både finmotorik och grovmotorik

• Vi har ringsamling/sångsamling 1 gång i veckan, under vinterhalvåret inomhus men så fort vädret tillåter flyttar vi ut på gräsmattan.

Trygghet säkerhet och motivation

• Tack vare den lilla gruppen så upptäcker vi tidigt om något barn behöver extra stöd av något slag

• Vi kan på ett nära och personligt sätt arbeta med gruppen för att motarbeta t.ex. utanförskap. Vi stimulerar och utvecklar barnens empatiförmåga för varandra samt för andra människor och djur.

• Vi har dessutom ett stabilt nätverk tillsammans med andra enskilda familjedaghem i Norrtälje Stad.

Miljö och hälsa

• Vi finns i ett lugnt villaområde i Kvisthamra med närhet till både stad, skola och natur. 

• I vår verksamhet ges det utrymme för barnen att vara med och påverka sin dag.

• Varje dag bjuds barnen på en välbalanserad kost där frukt och grönt är naturliga inslag.

 

Samarbete barn/elev, förälder och verksamhet

• Vi har en nära kontakt med varje förälder för att kunna ge vårt samarbete maximalt utrymme.