Mia Brovall bild-9.jpgklar

Teman

sångsamling

Vi samlas en gång i veckan till sångsamling. I ringen använder vi oss utav vår almanacka, där får barnen sätta bl.a. vilken veckodag, månad och årstid det är. Här berättar vi även om det är något vi vill dela med oss av, då tränar vi på att lyssna på varandra. Sedan sjunger vi, både  från våra figurer i påsen och efter barnens önskemål. När det blivit varmare ute tar vi med oss sångsamlingen ut i trädgården. 

Sagostund

Vi läser sagor varje dag från olika författare. Till sagostunden äter vi lite frukt. När det är varmt och skönt ute flyttar sagostunden och frukten ut på trappan.

Rytmik

Vi har fått förmånen att delta i en rytmikgrupp i åldrarna 3-6 år i kyrkans regi på måndagar på Maria Gården. Det är Sophia Sigurdsdotter Roman som håller i den. Före musikstunden leker vi i öppna förskolans lokaler. Samtidigt har de yngre barnen verksamhet hemma med bl.a. sångsamling och sagostund.